Vriend/Vrijwilliger

Vrienden van Matteüs zoekt VRIENDEN om samen toekomstige edities van de Matteüs Junior mogelijk te maken. Uw gift word gebruikt om onze zoektocht naar structurele partners mogelijk te maken. Wilt u toekomstige edities ondersteunen? Wordt VRIEND van de Vrienden van Matteüs.

Vrienden van Mattëus is een initiatief dat zich ten doel stelt de komende jaren de Mattëus Junior in Nederland uit te brengen. Vrienden van Mattëus wil daarmee een bijdrage leveren aan de rijke passie traditie in Nederland en deze een originele impuls geven voor de toekomst. Steun van vrienden is daarbij onontbeerlijk, financieel én moreel! Beiden van onschatbare waarde.

Vriend 2024/25

Onder het motto: alle handen helpen kunt u vriend worden door een gift te schenken tussen de €25 en €99: vele kleine vriendschappen maken groot. In ruil voor uw vriendschap houden wij u graag op de hoogte van onze toekomstplannen.

Goede vriend 2024/25

in ruil voor uw vriendschap houden wij u graag op de hoogte van onze toekomstplannen en reserveren wij graag twee vriendenstoelen voor u bij één van onze toekomstige voorstellingen. Bijdrage* : €100

Grote vriend 2024/25

in ruil voor uw vriendschap houden wij u graag op de hoogte van onze toekomstplannen én reserveren wij graag vier vriendenstoelen voor u en uw vrienden bij één van onze toekomstige voorstellingen. Bijdrage*: €250

Avontuurlijke vriend 2024/25

in ruil voor uw vriendschap houden wij u graag op de hoogte van onze toekomstplannen en reserveren wij graag vier vriendenstoelen mét tickets voor u en uw vrienden bij één van onze toekomstige voorstellingen Bijdrage*: €500

Onbetaalbare vriend 2024 t/m 2027

in ruil voor uw vriendschap houden wij u graag op de hoogte van het programma en reserveren wij graag vier vriendenstoelen mét tickets voor u en uw vrienden bij onze toekomstige voorstellingen. Op afspraak ontvangen wij u graag bij onze repetities, waar u in gesprek kunt gaan met onze uitvoerend kunstenaars. Bijdrage*: €500+ (+ naar eigen inzicht) voor een termijn van drie jaar.

Zakelijke vriend

Heeft u interesse om met uw zaak/bedrijf/organisatie vriend te worden? Of wilt u graag met (een deel van) uw personeel naar een voorstelling komen? Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken van groepskorting, inleiding bij de voorstelling en/of nagesprek.

*Over uw bijdrage: Vrienden van Matteus wordt in de loop van 2024 onderdeel van muziektheater Rood Mos. Rood Mos streeft in 2024 naar het verkrijgen van een ANBI status. Alle giften volgens de regels van de ANBI. U kunt er zelf voor kiezen of u met naam wordt opgenomen in het vriendenregister van vrienden van de Vrienden van Matteüs die we op de site publiceren.

En? Vriend worden?

Vul onderstaand contactformulier in, en laat in uw bericht weten wat voor vriend u graag wilt worden: klein en fijn vriend, vriend, goede vriend, grote vriend of meerjarige vriend. Tevens vermeld u of u als vriend vermeld wilt worden in het vriendenregister. Wij nemen zo spoedig mogelijk daarna contact met u op. Vragen en/of opmerkingen? Mail info@muziektheaterroodmos.nl

U kunt uw gift ook direct overmaken op IBAN NL 93 TRIO 0379 6704 29 t.n.v Stichting muziektheater Rood Mos ovv uw naam en de keuze van uw vriendschap.

    Vriendenregister

    Jan en Kitty Willems, E.M Hoex-Thuis, Jose Marie ter Haar, Mariette Weber, Anke Jagtenberg-Lensink, Peter en Elisabeth Houben-Hoex, Aleid Muller, Carla van der Pol, Peter de Leeuwerk, Heleen Broekema, D.G van Vlisteren, Marianne Houben, Gea Arentsen, Giselle van Ham, Bart Gorissen, Rian van der Hart, Gryt Bouma, Riek Wijssen, AMW Molleman, J en H Korteweg-Timm, K en H Jagtenberg-Alkema, Henny Pieters-Bergsma, Heleen Broekema, Annelies Boone, J. Verheij-Robbers,

    Vrijwilliger.

    De Matteus Junior zoekt mensen die zich verwant voelen met ons werk en daar praktisch aan willen bijdragen. Voorbeelden van vrijwilligerswerk: het draaien van kassadiensten, het opbouwen en afbreken van de zaalinrichting, catering tijdens repetities, meehelpen in de voorbereiding, verspreiding PR materiaal en overige nog te scheppen vrijwilligerstaken!