Vriend/Vrijwilliger

Wilt u de editie 2024 ondersteunen? Wordt MJ vriend 2024!

Stichting Vrienden van Mattëus is een nieuw en klein initiatief dat zich ten doel stelt de komende jaren de Mattëus Junior in Nederland uit te brengen. Vrienden van Mattëus wil daarmee een bijdrage leveren aan de rijke passie traditie in Nederland en deze een originele impuls geven voor de toekomst. Vrienden van Matteüs streeft ernaar haar werk op eigen kracht te kunnen maken. Steun van vrienden is daarbij onontbeerlijk, financieel én moreel! Beiden van onschatbare waarde.

Klein en fijn vriend 2024:

Onder het motto: alle beetjes helpen kunt u vriend worden voor een eigen te bepalen bedrag onder de €100. Alle beetjes helpen, vele kleine vriendschappen maken groot. Bijdrage zelf te bepalen.

Vriend 2024:

in ruil voor uw vriendschap houden wij u tijdig op de hoogte van het programma 2023, mag u komen kijken bij één van de repetities aan de voorstellingen en heeft u recht op een vrijkaart voor één van de MJ 2024 voorstellingen. Bijdrage* : €100

Goede vriend 2024

in ruil voor uw goede vriendschap houden wij u tijdig op de hoogte van het programma 2023, mag u zelf én met een eigen vriend(in) een repetitie bezoeken en heeft u recht op twee vrijkaarten voor één van de MJ 2024 voorstellingen. Bijdrage*: €250

Grote vriend 2024

in ruil voor uw grote vriendschap houden wij u tijdig op de hoogte van het programma 2023, mag u met een eigen vriendengroep van vier personen een repetitie bijwonen, heeft u toegang tot de speciale inleidingen bij de voorstellingen en heeft u recht op vijf vrijkaarten voor uzelf én uw vriendengroep voor één van de voorstellingen van de MJ 2024. Bijdrage*: €500

Onbetaalbare vriend 2024

in ruil voor uw onbetaalbare vriendschap houden wij u met regelmaat op de hoogte van het programma, mag u met een eigen vriendengroep van vier personen een repetitie bijwonen, heeft u toegang tot de speciale inleidingen bij de voorstellingen en heeft u recht op vijf vrijkaarten voor één van de voorstellingen van de MJ 2024. Als onbetaalbare vriend zorgen wij voor u en uw vriendengroep voor een exclusief nagesprek met artistieke staf en/of cast. Bijdrage*: €500+ (+ naar eigen inzicht)

*Over uw bijdrage: de stichting Vrienden van Matteus heeft een ANBI status. Alle giften volgens de regels van de ANBI. U wordt vriend voor de duur van minimaal één editiejaar. Verlenging naar keuze. U kunt er zelf voor kiezen of u met naam wordt opgenomen in het vriendenregister van vrienden van de Vrienden van Matteüs die we op de site publiceren.

En? Vriend worden?

Vul onderstaand contactformulier in, en laat in uw bericht weten wat voor vriend u graag wilt worden en of u als vriend vermeld wilt worden in het vriendenregister 2024. Wij nemen zo spoedig mogelijk daarna contact met u op. Vragen en/of opmerkingen? Mail info@matteus-junior.nl U kunt uw gift ook direct overmaken op IBAN NL 55 TRIO 0320 419924 t.n.v Stichting Vrienden van Matteüs ovv uw naam en de keuze van uw vriendschap.

    Vriendenregister 2023

    Jan en Kitty Willems, E.M Hoex-Thuis, Jose Marie ter Haar, Mariette Weber, Anke Jagtenberg-Lensink, Peter en Elisabeth Houben-Hoex, Aleid Muller, Carla van der Pol, Peter de Leeuwerk, Heleen Broekema, D.G van Vlisteren, Marianne Houben, Gea Arentsen, Giselle van Ham, Bart Gorissen, Rian van der Hart, Gryt Bouma, Riek Wijssen, AMW Molleman, J en H Korteweg-Timm, K en H Jagtenberg-Alkema, Henny Pieters-Bergsma, Heleen Broekema, Annelies Boone, J. Verheij-Robbers,

    Vrijwilliger.

    De Matteus Junior 2023 zoekt mensen die zich verwant voelen met ons werk en daar praktisch aan willen bijdragen. Voorbeelden van vrijwilligerswerk: het draaien van kassadiensten, het opbouwen en afbreken van de zaalinrichting, catering tijdens repetities, meehelpen in de voorbereiding, verspreiding PR materiaal en overige nog te scheppen vrijwilligerstaken!